Regulamin świadczenia usług sklepu seoboost.pl

§ 1

seoboost.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jakub Aksamit prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Aksamit Timaska z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kępa Bogumiłowicka 53, 33-101, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie seoboost.pl.

§ 2

seoboost.pl jest internetowym sklepem prowadzącym sprzedaż usług przeznaczonych dla osób zajmujących się pozycjonowaniem stron.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem seoboost.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

  1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.seoboost.pl/login) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu wysyłki.
  3. Zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
  4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 5

  1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
  2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a seoboost.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek seoboost.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, seoboost.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, seoboost.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi seoboost.pl.